Paul-Florian DRAGOȘ-Activitatea fizică și performanța sportivă între eficiență managerială, sănătate și impact social (Physical activity and Sport Performance between Managerial Efficiency, Health and Social Impact)

Candidat Paul – Florian DRAGOȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare Susținerea nu a avut loc, ca urmare a retragerii dosarului de către candidat
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 23
Titlul tezei de abilitare Activitatea fizică și performanța sportivă între eficiență managerială, sănătate și impact social (Physical activity and Sport Performance between Managerial Efficiency, Health and Social Impact)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. BĂDĂU Dana, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș

2. Prof. univ. dr. ENOIU Răzvan – Sandu, Universitatea „Transilvania” din Brașov

3. Prof. univ. dr. GROSU Emilia – Florina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant : Prof. univ. dr. MORARU Cristina – Elena, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant : Prof. univ. dr. HANȚIU Iacob, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier