Meda MUCUNDORFEANU-A Decade of Research: From Traditional Media to Social Media Influencer Advertising

Candidat Meda MUCUNDORFEANU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 21 iulie 2022, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala III/4
Titlul tezei de abilitare A Decade of Research: From Traditional Media to Social Media Influencer Advertising
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. VINCZE Hanna – Orsolya, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. CORBU Nicoleta, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

3. Conf. univ. dr. ROTARU Ileana – Cristina, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier