Alina NOVEANU-Zwischen philosophischer Hermeneutik und phänomenologischer Anthropologie (Între hermeneutica filosofică și antropologia fenomenologică)

Candidat Alina NOVEANU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filosofie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 21 iulie 2022, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie și Filosofie, str. Mihail Kogălniceanu nr.1, sala 132/ D.D. Roșca, etajul 1
Titlul tezei de abilitare Zwischen philosophischer Hermeneutik und phänomenologischer Anthropologie (Între hermeneutica filosofică și antropologia fenomenologică)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. STOENESCU Constantin, Universitatea din București

2. Conf. univ. dr. MINCĂ Bogdan, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. COPOERU Ion, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant : Prof. univ. dr. LOBONȚ Florin, Universitatea de Vest din Timișoara

Supleant : Prof. univ. dr. VERESS Carol, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. STOENESCU Constantin, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. LOBONȚ Florin, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. COPOERU Ion, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En, fișier-Ge
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier