APEL DE SELECȚIE DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI — PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”

OPORTUNITATE DE BURSE PENTRU CERCETARE APLICATIVĂ

APEL DE SELECȚIE DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI

Bursele se adresează doctoranzilor Universității Babeș-Bolyai, Academiei Naționale de Informații „Mihai Vitezul”, Universității Lucian Blaga din Sibiu și Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, care, începând cu luna octombrie 2022, vor avea calitatea de doctorand în ultimul an*, precum și cercetătorilor postdoctorali, care își înscriu cercetările într-un domeniu de specializare inteligentă, conform SNCDI, și doresc să desfășoare cercetări în colaborare cu instituții de cercetare sau agenți economici.

Avantaje:

 • Bursă în cuantum de 400 de euro pentru doctoranzi și 600 de euro pentru cercetătorii postdoctorali
 • Implicarea într-un program de cercetare aplicativă în colaborare cu entități relevante în domeniu
 • Stagii de cercetare aplicativă la un agent economic sau într-o altă instituție în domeniul de cercetare, cu sprijinul unui mentor pe parcursul a 12 luni
 • Acces gratuit la o infrastructură modernă de cercetare
 • Oportunitatea de a participa la module de formare a competențelor transversale
 • Susținerea valorificării cercetării prin publicații și participări la evenimente științifice
 • Colaborarea în rețea cu parteneri instituționali relevanți în domeniile de specializare inteligentă
 • Premierea finalizării programului de doctorat și a celui postdoctoral până la 30 octombrie 2023 cu 4000 de lei

Perioada de derulare:

 • 10.2022 – 30.09.2023

Calendar de selecție (detaliat aici):

 • 06.2022 – 31.07.2022

Locuri eligibile:

 • 42 de locuri pentru doctoranzi și 30 pentru cercetători postdoctorali (minimum un loc pentru fiecare categorie de grup țintă/școală doctorală)

Modalitate de selecție (Metodologie aici):

 • Selecție competitivă pe baza activității științifice și a unui plan de valorificare a cercetării în mediul socio-economic

Scolile doctorale eligibile — aici

Formulare pentru inscriere:

1_Fisa_inscriere_Anexa_1

2_Declaratie_dubla_finantare_Anexa_2

3_Declaratie_date_personale_Anexa_3

4_Raport_autoevaluare_Anexa_4

5_Plan_valorificare_Anexa_5

Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Academia Română și NTT Data Romania implementează proiectul POCU 153310 / Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health, în perioada 01.06.2022 – 30.11.2023, proiect cofinanțat din Fondul Social European.

Pentru mai multe detalii referitoare la proiect și la selecția grupului țintă, vă invităm să contactați echipa de proiect: teodor.hodor@ubbcluj.ro, ioana.scridon@ubbcluj.ro