Gusztáv KOVÁCS-Teaching Christian Ethics Through Stories (Predarea eticii creștine prin narațiuni)

Candidat Gusztáv KOVÁCS
Instituția la care este titular candidatul Colegiul Episcopal Teologic din Pécs, Ungaria (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola)
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iunie 2022, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, str. Horea nr. 7, sala 313
Titlul tezei de abilitare Teaching Christian Ethics Through Stories (Predarea eticii creștine prin narațiuni)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. MORCINIEC Piotr Jan, Universitatea din Opole (Polonia)

2. Prof. univ. dr. FAZAKAS Sándor, Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Ungaria)

3. Pr. Prof. univ. dr. ILOAIE Ștefan, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant : Prof. univ. dr. LIS Marek, Universitatea din Opole (Polonia)

Supleant : Prof. univ. dr. GLOBOKAR Roman, Universitatea din Ljubljana (Slovenia)

Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. FAZAKAS Sándor, Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Ungaria)

2. Pr. Prof. univ. dr. ILOAIE Ștefan, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. LIS Marek, Universitatea din Opole (Polonia)

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier