Anunt referitor la tezele susținute începând cu anul 2016, care urmează să fie publice

Având în vedere că  baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat (de pe platforma rei.gov.ro) susținute începând cu anul 2016 urmează să fie făcută publică,

și raportat la prevederile legale menționate anterior și ținând cont de reglementările privind protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării tezelor de doctorat: aceasta se poate realiza în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – prelucrarea este necesară  în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului – cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate, în condițiile legii, precum și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special principiul reducerii la minimum a datelor.

Vă anunțăm că se vor face publice tezele de doctorat pe platforma de gestiune a tezelor de doctorat (rei.gov.ro).

În cazul în care sunt transmise toate informațiile prevăzute de prevederile in vigoare (link, editura, ISBN) și refuzul argumentat până la data de 23 martie 2020 către IOSUD – UBB (la ISD), tezele nu vor fi publice (cu respectarea prevederilor in vigoare).