Pentru candidații admiși la studii universitare de doctorat în anul universitar 2023-2024

Adeverințele care atesta calitatea de student-doctorand, pentru anul I de studiu (2023-2024), se vor elibera începând cu data de 2 octombrie 2023.