Pentru candidații admiși la studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023

Adeverințele care atesta calitatea de student-doctorand, pentru anul I de studiu (2022-2023), se vor elibera începând cu data de 3 octombrie 2022.