Petrică-Claudiu POP-SITAR-Contributions to Combinatorial Optimization Problems: complexity Aspects, Models, Algorithmic Solutions and Applications

Candidat

Petrică – Claudiu POP – SITAR

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord din Baia Mare

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Informatică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

18 septembrie 2015, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Matematică și Informatică, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu)

Titlul tezei de abilitare

Contributions to Combinatorial Optimization Problems: complexity Aspects, Models, Algorithmic Solutions and Applications

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Denis ENCHESCU, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timișoara
3. Prof. univ. dr. Bazil PÂRV, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier-Ro, fișier-En

Lista de lucrări

fișier-Ro, fișier-En

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier

Raportul comisiei de abilitare

fișier