Ciprian-Marcel POP-Marketing – In search of customers

Candidat Ciprian – Marcel POP
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Marketing
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare  17 septembrie 2015, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, sala 026
Titlul tezei de abilitare Marketing – In search of customers
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA, Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Laurențiu – Dan ANGHEL, Academia de Studii Economice din București
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier