Dan-Cristian DABIJA-Aplicarea cercetării de marketing în elaborarea de strategii sustenabile de afaceri

Candidat Dan – Cristian DABIJA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Marketing
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 septembrie 2015, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Str. Teodor Mihali, Nr.58-60, sala 026
Titlul tezei de abilitare Aplicarea cercetării de marketing în elaborarea de strategii sustenabile de afaceri
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Adriana ZAIȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Răzvan ZAHARIA, Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Laurențiu – Dan ANGHEL, Academia de Studii Economice din București
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier