Attila-Gabor HUNYADI-An Interdisciplinary Comparative Approach to Economic History of Transylvania, a Multi-Ethnic Region in Romania, East-Central-Europe in the First Half of the 20th Century (O abordare interdisciplinară comparativă a istoriei economice a Transylvaniei, o regiune multi-etnică în România, în Europa Est/Centrală în prima jumătate a secolului XX)

Candidat

Attila – Gabor HUNYADI

Instituția la care este titular candidatul

Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare  23 iulie 2015, ora 11:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand

Titlul tezei de abilitare

An Interdisciplinary Comparative Approach to Economic History of Transylvania, a Multi-Ethnic Region in Romania, East-Central-Europe in the First Half of the 20th Century (O abordare interdisciplinară comparativă a istoriei economice a Transylvaniei, o regiune multi-etnică în România, în Europa Est/Centrală în prima jumătate a secolului XX)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Mihai DRECIN, Universitatea din Oradea
2. C.Ș. I dr. Lucian NĂSTASĂ – KOVACS, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Romsics IGNÁC, Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Ungaria

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier-[1], fișier-[2]

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier-[1], fișier-[2]

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier