Aurel-Gelu FLOREA-Towards a Different Approach in the Romanian Late Iron Age Archaeology

Candidat Aurel – Gelu FLOREA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 23 iulie 2015, ora 10:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Leaving Procrustes Behind. Towards a Different Approach in the Romanian Late Iron Age Archaeology (Părăsindu-l pe Procust. Spre o altă abordare în arheologia celei de-a doua epoci a fierului în România)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Günther SCHÖRNER, Institut für Klassiche Archäologie, Viena
2. Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier