Simona-Angela PETRACOVSCHI-Analiza socio-istorică a sportului și a educației fizice din România: de la comunism la postcomunism (Sociohistorical Analysis of Sport and Physical Education in Romania: from Communism to Postcommunism)

 

 

Candidat Simona – Angela PETRACOVSCHI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Ştiința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 decembrie 2016, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Analiza socio-istorică a sportului și a educației fizice din România: de la comunism la postcomunism (Sociohistorical Analysis of Sport and Physical Education in Romania: from Communism to Postcommunism)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Emanuele ISIDORI, Università degli Studi di Roma „Foro Italico”, Italia

2. Prof. univ. dr. Konstantinos KARTEROLIOTIS, National and Kapodistrian University of Athens, Grecia

3. Prof. univ. dr. Iacob HANȚIU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier