Simona NISTOR-How to Prevent the Fall of the Titans? Mechanisms for Reducing Systemic Risk of Banks (Cum să prevenim căderea titanilor? Mecanisme de reducere a riscului sistemic al băncilor)

 

Candidat Simona NISTOR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Finanțe
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 19 octombrie 2018, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare How to Prevent the Fall of the Titans? Mechanisms for Reducing Systemic Risk of Banks (Cum să prevenim căderea titanilor? Mecanisme de reducere a riscului sistemic al băncilor)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Flavia BARNA, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Bogdan NEGREA, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Alexandru TODEA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei abilitare fișier