Vasile-Mircea CRISTEA-Interdisciplinary Approach of Chemical Process Engineering and Advanced Control Based on Modelling, Simulation and Artificial Intelligence Tools (Abordarea interdisciplinară a ingineriei chimice de proces și a controlului avansat al proceselor pe baza modelării, simulării și a instrumentelor inteligenței artificiale)

Candidat Vasile – Mircea CRISTEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Inginerie chimică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 septembrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97
Titlul tezei de abilitare Interdisciplinary Approach of Chemical Process Engineering and Advanced Control Based on Modelling, Simulation and Artificial Intelligence Tools (Abordarea interdisciplinară a ingineriei chimice de proces și a controlului avansat al proceselor pe baza modelării, simulării și a instrumentelor inteligenței artificiale)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. ing. Silvia CURTEANU, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

2. Prof. univ. dr. ing. Grigore BOZGA, Universitatea Politehnica din București

3. Prof. univ. dr. ing. Costin – Sorin BÎLDEA, Universitatea Politehnica din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2, fișier-3
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul  comisiei de abilitare fișier