Călin-Cornel POP-Analiza structurilor spaţiale de forma axelor geografice. Aplicații în procesul dezvoltării teritoriale durabile (The Analysis of the Spatial Structures Shaped as Geographical Axes. Applications in the Process of Sustainable Territorial Development)

Candidat Călin – Cornel POP
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Geografie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 22 septembrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7, sala AG (amfiteatrul de geografie George Vâlsan)
Titlul tezei de abilitare Analiza structurilor spaţiale de forma axelor geografice. Aplicații în procesul dezvoltării teritoriale durabile (The Analysis of the Spatial Structures Shaped as Geographical Axes. Applications in the Process of Sustainable Territorial Development)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Remus CREȚAN, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Cristian BRAGHINĂ, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Dănuț PETREA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier initial, fișier actualizat
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier initial, fișier actualizat
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier