Zoltán TIBORI-SZABÓ-Political, Media, Educational, and Research Perspectives of Holocaust studies in post-Communist Countries

Candidat Zoltán TIBORI – SZABÓ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 mai 2020, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Str. Traian Moșoiu nr. 71, Sala T1
Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 5940 din 2020.(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/)Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală Zoom, respectiv:
https://zoom.us/j/98718639902Meeting ID: 987 1863 9902
Titlul tezei de abilitare Political, Media, Educational, and Research Perspectives of Holocaust studies in post-Communist Countries
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Elena ABRUDAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU, Școala Națională de Științe Politice și Administrative din București

3. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier