Emil-Lucian CRIȘAN-A multiple contexts research of management practices determinants, content, and impact (O cercetare în mai multe contexte a determinanților, conținutului și impactului practicilor manageriale)

Candidat Emil – Lucian CRIȘAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Management
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 19 mai 2020, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 5940 din 2020.

(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://us02web.zoom.us/j/88016393584?pwd=Y0taY0RLQ25hQjYwVVFCQVZ1dFRydz09.

Meeting ID: 880 1639 3584

Password: BBU

Titlul tezei de abilitare A multiple contexts research of management practices determinants, content, and impact (O cercetare în mai multe contexte a determinanților, conținutului și impactului practicilor manageriale)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Krisztina DEMETER, Universitatea Corvinus din Budapesta

3. Prof. univ. dr. Ion POPA, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Prof. univ. dr. Adriana GRIGORESCU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Componența Comisiei de abilitare la susținerea tezei 1. Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Krisztina DEMETER, Universitatea Corvinus din Budapesta

3. Prof. univ. dr. Ion POPA, Academia de Studii Economice din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier