Zsolt SÁNDOR-Modelling and Estimating Consumer Preferences with Incomplete Consumer Information

 

Candidat Zsolt SÁNDOR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Economie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 iulie 2018, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare Modelling and Estimating Consumer Preferences with Incomplete Consumer Information
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

2. Prof. univ. dr. Andrei TUDOREL, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Alexandru MINEA, University of Auvergne, Clermont­Ferrand, Franța

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier