András VISKY-A dramaturg mint a színházi teória és praxis reprezentációja (Dramaturgul în termen german ca persoană de sinteză a teoriei şi praxisului teatral – The Dramaturg as a Synthesis of Theater Theory and Theater Practice)

Candidat András VISKY
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teatru și artele spectacolului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 aprilie 2019, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Clubul Colegiului Academic, str. Emmanuel de Martonne nr. 1
Titlul tezei de abilitare A dramaturg mint a színházi teória és praxis reprezentációja (Dramaturgul în termen german ca persoană de sinteză a teoriei şi praxisului teatralThe Dramaturg as a Synthesis of Theater Theory and Theater Practice)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Géza M.TÓTH, Universitatea de Teatru și Film din Budapesta

2. Prof. univ. dr. Ildikó UNGVÁRI – ZRINYI, Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș

3. Prof. univ. dr. András HATHÁZI, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En, fișier-Hu
Raportul comisiei de abilitare fișier