Christian-Radu CHEREJI-Soluționarea conflictelor prin mediere. Concepte, principii, proceduri

Candidat Christian – Radu CHEREJI
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 octombrie 2016, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala T1
Titlul tezei de abilitare Soluționarea conflictelor prin mediere. Concepte, principii, proceduri
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București
3. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier