Andreea-Alina MOGOȘ-Traditional and New Media Representations. From a Socially Constructed Reality to a Filtered and Quantified Reality (Reprezentări în Media tradiționale și în noile Media. De la o realitate construită social la o realitate filtrată și quantificată)

Candidat Andreea – Alina MOGOȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 octombrie 2016, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala Consiliu
Titlul tezei de abilitare Traditional and New Media Representations. From a Socially Constructed Reality to a Filtered and Quantified Reality (Reprezentări în Media tradiționale și în noile Media. De la o realitate construită social la o realitate filtrată și quantificată)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Raluca RADU, Universitatea din București
Curriculum Vitae și Lista de lucrări fișier
   
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier