Silviu Gabriel CIOROIU – Modern Visions of Health in Physical Education and Sport

Numele candidatului la abilitare Silviu Gabriel CIOROIU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Transilvania” din Braşov
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 2 iunie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala nr. 3
Titlul tezei de abilitare Modern Visions of Health in Physical Education and Sport
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gloria RAŢĂ, Universitatea „Vasile Alexandri” din Bacău
2. Prof. univ. dr. Kostas KARTEROLIOTIS, Universitatea din Atena, Grecia
3. Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Prof univ. dr. Emilia – Florina GROSU, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr. Iacob HANŢIU, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Fișier (RO)Fișier (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Fișier (RO)Fișier (EN), CV (RO), CV (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Fișier
Raport Raport