Dana BĂDĂU – The Impact of Sports Recreational Activities and Laterality on the Human Motric Potential

Numele candidatului la abilitare Dana BĂDĂU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Medicină şi Farmacie din din Tîrgu Mureş
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 2 iunie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala nr. 3
Titlul tezei de abilitare The Impact of Sports Recreational Activities and Laterality on the Human Motric Potential
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gloria RAŢĂ, Universitatea „Vasile Alexandri” din Bacău 2. Prof. univ. dr. Kostas KARTEROLIOTIS, Universitatea din Atena, Grecia 3. Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca 4. Prof univ. dr. Emilia – Florina GROSU, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca 5. Prof. univ. dr. Iacob HANŢIU, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO), Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Scientific activity report (EN), CV (RO), CV (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raport fișier