Cristian-Marius LITAN-Contributions to Mathematical and Quantitative Methods Applied in Economics (Contribuții în domeniul metodelor matematice și cantitative aplicate în economie)

 

Candidat Cristian – Marius LITAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cibernetică și statistică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 3 octombrie 2019, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 318
Titlul tezei de abilitare Contributions to Mathematical and Quantitative Methods Applied in Economics (Contribuții în domeniul metodelor matematice și cantitative aplicate în economie)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Mihai – Daniel ROMAN, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Alexandru MINEA, Universitatea Clermond Auvergne din Clermond-Ferrand (Franța)

3. Prof. univ. dr. Dorina LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. Carmen PINTILESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Componența Comisiei de abilitare la susținerea tezei 1. Prof. univ. dr. Mihai – Daniel ROMAN, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Alexandru MINEA, Universitatea Clermond Auvergne din Clermond-Ferrand (Franța)

3. Prof. univ. dr. Dorina LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier-1, fișier-2
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier