Miriam-Simona CUIBUS-Formă și idee via corporis. Vectori fundamentali în laboratorul actorului (Shape and Idea Via Corporis. Fundamental Vectors in the Actor’s Laboratory)

Candidat Miriam – Simona CUIBUS
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teatru și artele spectacolului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 26 septembrie 2019, ora 12
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Film, str. Kogălniceanu Mihail nr. 4, sala Cinema
Titlul tezei de abilitare Formă şi idee via corporis. Vectori fundamentali în laboratorul actorului (Shape and Idea Via Corporis. Fundamental Vectors in the Actor’s Laboratory)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Visarion ALEXA, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

2. Prof. univ. dr. Alina NELEGA, Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș

3. Prof. univ. dr. Laura TEUTIȘAN (PAVEL), Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier