Cristina-Elena MORARU-Orientări metodologice privind componentele antrenamentului în sportul de performanță

 

Candidat Cristina – Elena MORARU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 martie 2018, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala nr. 6
Titlul tezei de abilitare Orientări metodologice privind componentele antrenamentului în sportul de performanță
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe MARINESCU, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

2. Prof. univ. dr. Ioan LADOR, Universitatea din Pitești

3. Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier