Gheorghe-Ilie FÂRTE-Convenționalitate și intenționalitate în jocul comunicării: abordări logice, praxiologice și semiotice (Conventionality and Intentionality in the Communication Game: Logical, Praxiological, and Semiotic Approaches)

Candidat Gheorghe – Ilie FÂRTE
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 noiembrie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, sala Club profesori (FSPAC 2) din str. Minerilor nr.85
Titlul tezei de abilitare Convenționalitate și intenționalitate în jocul comunicării: abordări logice, praxiologice și semiotice (Conventionality and Intentionality in the Communication Game: Logical, Praxiological, and Semiotic Approaches)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. CORBU Nicoleta, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

2. Prof. univ. dr. BECIU Camelia, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. BĂLAȘ Delia – Cristina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier