Horațiu-Roco CATALANO-Dimensiuni experiențiale ale procesului de învățământ în abordarea pedagogiei contemporane (Experiential Dimensions of the Teaching Process in the Contemporary Pedagogy Approach)

 

 

Candidat Horațiu – Roco CATALANO
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 4 noiembrie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie, și Științe ale Educației, clădirea „Pedagogica”, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Titlul tezei de abilitare Dimensiuni experiențiale ale procesului de învățământ în abordarea pedagogiei contemporane (Experiential Dimensions of the Teaching Process in the Contemporary Pedagogy Approach)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Ion – Ovidiu PÂNIȘOARĂ, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier