Oana-Alexandra DAVID-Evidence-Based Psychological Interventions for Promoting Mental Health, Personal Development, and Positive Institutions: Integrating Advancements in Clinical Cognitive Sciences and Technology

Candidat Oana – Alexandra DAVID
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Psihologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 31 octombrie 2016, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultetea de Psihologie și Științe ale Educației, clădirea AVALON, str. Republicii nr. 37
Titlul tezei de abilitare Evidence-Based Psychological Interventions for Promoting Mental Health, Personal Development, and Positive Institutions: Integrating Advancements in Clinical Cognitive Sciences and Technology
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Ion DAFINOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Dragoș ILIESCU, Universitatea din București
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier