In atenția tuturor absolvenților de studii de doctorat care au susținut teza de doctorat in perioada 2016 – prezent

In atenția tuturor absolvenților de studii de doctorat care au susținut teza de doctorat in perioada 2016 – prezent:

În temeiul prevederilor art. 168 alin (9 din LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  și a prevederilor art. 2 din HG 134/2016 prin care se modifică și se completează art. 66 din Codul Studiilor universitare de doctorat, vă rugăm să ne transmiteți, în cazul în care ați publicat teza sau capitole din teză, următoarele informații:

  • Editura la care ați publicat teza sau capitole din teză;
  • Link-ul publicației, conf. art. 66 lit e) din HG 681/2011;
  • ISBN-ul publicației.

Pentru cei care au optat pentru publicarea tezei sau a unor capitole din teză, dar au depășit 24 luni de la acordarea titlului de doctor, va fi inserat link-ul către publicația dumneavoastră pe platforma națională. În lipsa link-ului către publicație, forma digitală a tezei va fi făcută vizibilă public, cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor.

In cazul în care, refuzați argumentat ca teza să fie publică, vă rugăm să transmiteți refuzul argumentat la ISD până la data de 15 martie 2020, pentru a-l putea comunica la termenul limită menționat  de MEC in ultima sa solicitare.

Adresele de mail la care puteți să transmiteți informațiile despre cele de mai sus:

  • cosmina.ciobanu@ubbcluj.ro (pentru studenții-doctoranzi străini),
  • mihaela.topan@ubbcluj.ro (pentru facultatea de Litere, fac. de Teatru și Film și Fac. de Psihologie și Științe ale educației (toate școlile doctorale cu excepția școlii Didactica)
  • gabriela.timis@ubbcluj.ro (pentru FSEGA, Fac. de Matematică și Informatică, Fac. de Geografie, Fac. de Sociologie și Asistență Socială),
  • oana.rus@ubbcluj.ro (pentru Fac. de Teologie Ortodoxă, Fac. de Biologie și Geologie, Fac. de Fizică, Fac. de Chimie și Inginerie Chimică, Fac. de Știința și Ingineria Mediului),
  • daria.coman@ubbcluj.ro (pentru Școala doctorală Relații internaționale și studii de securitate, Fac. de Drept, Fac. de Științe politice, administrative și ale comunicării, Fac.de Studii europene, Fac. de Educație fizică și Sport)
  • talos.ioana@ubbcluj.ro (pentru Școala doctorală Filosofie, Școala doctorală Ecumene, Școala doctorală Religie.Cultură.Societate, Școala doctorală Didactica. Tradiție, Dezvoltare, Inovație),
  • pallszabo.ferenc@ubbcluj.ro (pentru școala doctorală Istorie.Civilizație.Cultură și Studii de populație și istoria minorităților de la Fac. de Istorie și Filosofie).

A se vedea comunicările MEC aici:

https://www.edu.ro/adresa-ministerului-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-trimis%C4%83-institu%C8%9Biilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-superior

https://www.edu.ro/comunicat-de-pres%C4%83-cu-privire-la-publicarea-tezelor-de-doctorat