Ioan BAN-Approximations, Ranking and Applications of Fuzzy Numbers (Aproximarea, ordonarea și aplicații ale numerelor Fuzzy)

 

Candidat Ioan BAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Matematică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 2 februarie 2017, ora 10:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 5/I (Tiberiu Popoviciu, etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Approximations, Ranking and Applications of Fuzzy Numbers (Aproximarea, ordonarea și aplicații ale numerelor Fuzzy)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea publică 1. Prof. univ. dr. Vasile PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Bogdan SASU, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. Octavian AGRATINI, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-1, fișier-2
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier
Rezoluții ale MEN, CNATDCU subsecvente susținerii publice fișier-1, fișier-2