Ioan-Gheorghe ROTARU-Om – Demnitate – Libertate. Adoptarea pentru prima dată pe pământ românesc, în Principatul Transilvaniei, a Principiului Libertății Religioase și evoluția acestuia într-un timp relativ scurt de 25 de ani (1543-1568) (Man – Dignity – Freedom. The Adopting for the first time on Romanian soil, in the Principality of Transylvania, of the Religious Freedom Principle and its evolution in a relatively short time of 25 years (1543-1568))

 

Candidat Ioan – Gheorghe ROTARU
Instituția la care este titular candidatul Institutul Teologic Creștin Dupa Evanghelie „Timotheus” din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 noiembrie 2017, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Episcop Nicolae Ivan f.n., sala 212 (Vasile Petrașcu)
Titlul tezei de abilitare Om – Demnitate – Libertate. Adoptarea pentru prima dată pe pământ românesc, în Principatul Transilvaniei, a Principiului Libertății Religioase și evoluția acestuia într-un timp relativ scurt de 25 de ani (1543-1568) (Man – Dignity – Freedom. The Adopting for the first time on Romanian soil, in the Principality of Transylvania, of the Religious Freedom Principle and its evolution in a relatively short time of 25 years (1543-1568))
Componența Comisiei de abilitare 1. Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

2. Pr. Prof. univ. dr. Paul – Lucian BRUSANOWSKI, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3. Pr. Prof. univ. dr. Ioan – Vasile LEB, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier