Mihail-Simion BELDEAN-GALEA-The Role of Separation Techniques in the Environmental Studies (Rolul tehnicilor de separare în studiile de mediu)

 

Candidat Mihail – Simion BELDEAN – GALEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința mediului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 6 noiembrie 2017, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30, Aula Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare The Role of Separation Techniques in the Environmental Studies (Rolul tehnicilor de separare în studiile de mediu)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Boguslaw BUSZEWSKI, Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun, Polonia

2. Prof. univ. dr. Alina – Catrinel ION, Universitatea Politehnica din București

3. Prof. univ. dr. Constantin MĂRUȚOIU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Comunicarea M.E.N. ref. la numirea comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier