Georgia-Irina OROS-Special Cases of Differential Subordinations and Superordinations (Cazuri speciale de subordonari și superordonari diferențiale)

 

Candidat Georgia – Irina OROS
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Matematică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 3 noiembrie 2017, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, clădirea centrală a UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr.1, sala 5/I „Tiberiu Popoviciu” (etajul 1)
Titlul tezei de abilitare Special Cases of Differential Subordinations and Superordinations (Cazuri speciale de subordonari și superordonari diferențiale)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. C.Ș. I dr. Nicolae POPA, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, București

2. C.Ș. I dr. Lucian BEZNEA, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, București

3. Prof. univ. dr. Marian MUREȘAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier