Laura-Maria HERȚA-A Constructivist Analysis of International Conflicts. Security, Humanitarian Action and the Role of International Organizations in Global Politics (O analiză constructivistă a conflictelor internaționale. Securitate, acțiune umanitară și rolul organizațiilor internaționale în politica globală)

Candidat Laura – Maria HERȚA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Relații internaționale și studii europene
Titlul tezei de abilitare A Constructivist Analysis of International Conflicts. Security, Humanitarian Action and the Role of International Organizations in Global Politics (O analiză constructivistă a conflictelor internaționale. Securitate, acțiune umanitară și rolul organizațiilor internaționale în politica globală)
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier