Cristina-Maria HINȚEA-Leadership as a Key Component for Organizational Development (Leadership – o componentă cheie a dezvoltării organizaționale)

Candidat Cristina – Maria HINȚEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 12 februarie 2024, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, clădirea FSPAC 2 (Strada Minerilor 85, colț cu Septimiu Albini 10), sala T1
Titlul tezei de abilitare Leadership as a Key Component for Organizational Development (Leadership – o componentă cheie a dezvoltării organizaționale)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Constantin – Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Conf. univ. dr. abilitat ANTONIE Raluca – Ioana, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier