Anton RUS-Istoria vieții spirituale în Biserica Greco-Catolică din România (The History of the Spiritual Life in the Greek Catholic Church in Romania)

Candidat Anton RUS
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 februarie 2024, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5, etajul 2, sala Márton Áron
Titlul tezei de abilitare Istoria vieții spirituale în Biserica Greco-Catolică din România (The History of the Spiritual Life in the Greek Catholic Church in Romania)
Componența Comisiei de abilitare la sus’inerea examenului 1. Prof. univ. dr. DANCĂ Wilhelm, Universitatea din București

2. Conf. univ. dr. DÎNCĂ Lucian, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. NÓDA Mózes, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier En+Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier