Florica ORȚAN-Pedagogia și managementul educației. Fundamente teoretice și empirice de analiză în științele educației (Educational Pedagogy and Management. Theoretical and Empirical Fundamentals for Analysis in Educational Sciences)

 

Candidat Florica ORȚAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 iulie 2024, ora 10:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala ”Todoran”
Titlul tezei de abilitare Pedagogia și managementul educației. Fundamente teoretice și empirice de analiză în științele educației (Educational Pedagogy and Management. Theoretical and Empirical Fundamentals for Analysis in Educational Sciences)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU Conf. univ. dr. CATALANO Horațiu – Roco, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf. univ. dr. FRUMOS Florin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant : Prof. univ. dr. PÂNIȘOARĂ Ion – Ovidiu, Universitatea din București

Supleant : Prof. univ. dr. STAN Nicolae – Cristian, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier