Virgiliu-Leon ȚÂRĂU-După revoluția arhivistică. Noi surse și metode în cercetarea comunismului din Centrul și Estul Europei (After Archival Revolution. New Sources and Methods in the Research of Communism in Central and Eastern Europe)

Candidat Virgiliu – Leon ȚÂRĂU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 29 martie 2024, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare După revoluția arhivistică. Noi surse și metode în cercetarea comunismului din Centrul și Estul Europei (After Archival Revolution. New Sources and Methods in the Research of Communism in Central and Eastern Europe)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. RADU Sorin, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

2. Prof. univ. dr. LEUȘTEAN Lucian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. SĂLĂGEAN Marcela, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier