Eva KÁLLAY-Stress, Trauma, and Well-Being (Stres, traumă și stare de bine)

Candidat Eva KÁLLAY
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Psihologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iulie 2024, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Sala Institut Psihologie, str. Republicii  nr. 37
Titlul tezei de abilitare Stress, Trauma, and Well-Being (Stres, traumă și stare de bine)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. SAVA Florin-Alin, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Conf. univ. dr. habil. TULBURE Bogdan-Tudor, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. VISU-PETRA Laura, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei-Corneliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant: Prof. univ. dr. SZENTAGOTAI-TATAR Aurora, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier