Ana-Gabriela PANTEA-The Construction of Otherness in International Relations and its Impact on International Conflicts and Intrastate Disrupts in Europe and Asia (Construcția alterității în relațiile internaționale și impactul acesteia asupra conflictelor internaționale și perturbărilor intrastatale în Europa și Asia)

Candidat Ana – Gabriela PANTEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Relații internaționale și studii europene
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 aprilie 2024, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr. 1, Sala Nelson Mandela
Titlul tezei de abilitare The Construction of Otherness in International Relations and its Impact on International Conflicts and Intrastate Disrupts in Europe and Asia (Construcția alterității în relațiile internaționale și impactul acesteia asupra conflictelor internaționale și perturbărilor intrastatale în Europa și Asia)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. abilitat MIȘCOIU Sergiu, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. abilitat ȘTEFANACHI Bogdan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. abilitat ROGOBETE Silviu – Eugen, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier