Alexandru-Ioan TIBA-Psychological Science Theories in Psychotherapy and Human Adaptation: Developments and Applications

Candidat Alexandru – Ioan TIBA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Psihologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iulie 2024, ora 9:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Sala Institut Psihologie, str. Republicii  nr. 37
Titlul tezei de abilitare Psychological Science Theories in Psychotherapy and Human Adaptation: Developments and Applications
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. SAVA Florin-Alin, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Conf. univ. dr. habil. TULBURE Bogdan-Tudor, Universitatea de Vest din Timișoara

3. Prof. univ. dr. DOBREAN Anca, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. ION Andrei-Gabriel, Universitatea  din București

Supleant: Prof. univ. dr. MIU Andrei-Cristian, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier