Adriana-Denisa MANEA-Managementul educațional și mediile incluzive de învățare

Candidat Adriana – Denisa MANEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 12 iulie 2024, ora 8:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala 18
Titlul tezei de abilitare Managementul educațional și mediile incluzive de învățare
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1.Prof. univ. dr. STAN Nicolae – Cristian, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2.Prof. univ. dr. POPA Nicoleta – Laura, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3.Prof. univ. dr. CEOBANU Marius – Ciprian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant : Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Supleant : Conf. univ. dr. CATALANO Horațiu – Roco, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier