Liviu ANDREESCU-Contributions to Policy Studies in Education, Research & Innovation, Public Sector Strategies, and Church-State Affairs (Contribuții la studiul politicilor în educație, cercetare și inovare, la construcția strategiilor pentru sectorul public și la analiza relațiilor dintre biserică și stat)

Candidat Liviu ANDREESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 decembrie 2021, ora 10:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020

(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală

https://zoom.us/j/95861164908?pwd=VXRSZ1pZUXJTRmVFV014NHlDYzJPdz09

Meeting ID: 958 6116 4908

Passcode: 244541

Titlul tezei de abilitare Contributions to Policy Studies in Education, Research & Innovation, Public Sector Strategies, and Church-State Affairs (Contribuții la studiul politicilor în educație, cercetare și inovare, la construcția strategiilor pentru sectorul public și la analiza relațiilor dintre biserică și stat)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier