Réka BARABÁS-Interdependency Between Properties and Preparation Technologies of Hap-Based Materials With Different Applications

 

Candidat Réka BARABÁS
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Inginerie chimică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 decembrie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

și va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWRs8YoZN-5hAA6SprIXhqiVa0PG5FiyeTaiJp88ZAiI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=47f8a15f-5f75-4063-8804-33253359ff39&tenantId=5a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095

Cod de acces (Team code): oh7i19s

Informații suplimentare privind conexiunea la platforma de susținere publică a tezei de abilitare pot fi solicitate cel târziu cu o oră înainte de susținere, la următoarele adrese de e-mail: levente.nagy@ubbcluj.ro, balazs.brem@ubbcluj.ro

Titlul tezei de abilitare Interdependency Between Properties and Preparation Technologies of Hap-Based Materials With Different Applications
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ing. BĂDĂNOIU Alina – Ioana, Universitatea Politehnica din București

2. Prof. univ. dr. ing. IANCULESCU Adelina – Carmen, Universitatea Politehnica din București

3. Prof. univ. dr. ing. PÉTER Francisc, Universitatea Politehnica Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro+En
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier