Elena-Nolica DRUICĂ-Behavioral data science for health and wellbeing research (Fundamente comportamentale și analize cantitative în domeniul sănătății și bunăstării)

Candidat Elena – Nolica DRUICĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 decembrie 2021, ora 9:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/95039252954?pwd=NTJnVVNndUdoaFI0VVZtcEVKN2k3dz09

Meeting ID: 950 3925 2954

Passcode: 556938

Titlul tezei de abilitare Behavioral data science for health and wellbeing research (Fundamente comportamentale și analize cantitative în domeniul sănătății și bunăstării)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier