Elena-Nolica DRUICĂ-Behavioral data science for health and wellbeing research (Fundamente comportamentale și analize cantitative în domeniul sănătății și bunăstării)

Candidat Elena – Nolica DRUICĂ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Titlul tezei de abilitare Behavioral data science for health and wellbeing research (Fundamente comportamentale și analize cantitative în domeniul sănătății și bunăstării)
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei abilitare fișier