Călin VÂLSAN-Markets, Governance, and Institutions: How Systems Evolve at the Confluence Between Private and Public Goods (Economia de piață și instituțiile sale: Evoluția sistemelor economice la confluența dintre bunurile publice și private)

Candidat Călin VÂLSAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 decembrie 2021, ora 8:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

Susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/96882675229?pwd=d3Z4cWprUS9aWG1Id1ZkOWZZNGJDdz09

Meeting ID: 968 8267 5229

Passcode: 704572

Titlul tezei de abilitare Markets, Governance, and Institutions: How Systems Evolve at the Confluence Between Private and Public Goods (Economia de piață și instituțiile sale: Evoluția sistemelor economice la confluența dintre bunurile publice și private)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitate fișier