Anca-Mihaela HAȚIEGAN-De la problema teatralității la studiul istoriei teatrului (From The Question of Theatricality to the Research of Theatre History)

Candidat Anca – Mihaela HAȚIEGAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teatru și artele spectacolului
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 16 decembrie 2021, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Film, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala de Consiliu.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală Zoom

Titlul tezei de abilitare De la problema teatralității la studiul istoriei teatrului (From The Question of Theatricality to the Research of Theatre History)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. TEUTIȘAN (PAVEL) Laura, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

2. Prof. univ. dr. CRIȘAN Sorin – Ion, Universitatea de Arte din Târgu Mureș

3. Prof. univ. dr. CODOBAN Aurel, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

Supleant : Prof. univ. dr. NELEGA Alina, Universitatea de Arte din Târgu Mureș

Supleant : Conf. univ. dr. abilitat TURCUȘ Florin – Claudiu, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier