Proceduri de susținere publică a expunerilor orale și a tezei de doctorat în regim online – în starea de urgență